TOPICS IVSのイベント・日常・スタッフのブログ

Workshop in IVS!

CÔNG TY IVS KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC “QUẢN LÝ CHUỔI CUNG ỨNG CƠ BẢN – SCM” (08/09/2015 –> 29/09/2015)
社内で「供給連鎖管理の基礎知識について」コースの開催日
Chúc tất cả các học viên tham gia khoá học đạt được kết quả học tập tốt nhất!

TOPICS TOP