TOPICS IVSのイベント・日常・スタッフのブログ

NEW WORKING DAY IN 2017 (AFTER TET) IN CAN THO BRANCH

Những hình ảnh cho ngày đầu tiên làm việc của văn phòng Chi nhánh Cần Thơ (7/2/2017).
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ các bạn fresher Cần Thơ cũng rộn ràng chào đón năm mới và hăng hái bắt đầu công việc không kém gì trụ sở HCM đâu nhé ^^
Chúc cho văn phòng tại Cần Thơ ngày càng vững mạnh, góp phần cho IVS ngày càng phát triển hơn.

TOPICS TOP