TOPICS IVSのイベント・日常・スタッフのブログ

ベトナムこどもの日

cmivs Chúc mừng các anh chị có con đạt thành tích học tập tốt trong Niên Học 2014 – 2015 vừa qua Công Đoàn gửi quà chúc mừng cho các cháu. Chúc các cháu ngày càng học giỏi và năm sau cố gắng phấn đấu để tiếp tục đạt thành tích học tập tốt hơn nữa.

TOPICS TOP