TOPICS IVSのイベント・日常・スタッフのブログ

MANAGER GREETING_NGỌN LỬA TỪ NGƯỜI LÃNH ĐẠO.

Kể từ tháng 1/2016, hàng tháng iCare cùng với các Manager công ty thực hiện chương trình: Manager Greeting. Tăng cường giao tiếp,chia sẻ suy nghĩ, cùng hướng đến mục tiêu chung là tiêu chí của chương trình. Số đầu tiên của chương trình, ICare đã trân trọng giới thiệu bài chia sẻ của anh Phạm Thanh Hữu_DC Director tiêu đề: WE CREATE IT. Đây cũng là lời chia sẻ đầu năm mới Bính Thân, một bài chia sẻ được đông đảo nhân viên đánh giá sâu sắc và tràn đầy nhiệt huyết. Một ngọn lửa mới đã truyền đi. Và hàng tháng, các trưởng bộ phận sẽ nối tiếp truyền tải những thông điệp, những luồng khí mới đến tất cả mọi người

11479d6dc7db3c5b8a73485773922fd2-employeesvoice.

Thêm chia sẻ, thêm gắn kết. Thêm thấu hiểu, vững thành công.

TOPICS TOP